Chorzowskie centrum pediatrii i onkologii im. dr. Edwarda Hankego

Głównym celem działalności Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii jest wszechstronny rozwój, kształcenie, pozyskiwanie wybitnych specjalistów oraz nowoczesnego sprzętu aby stale podnosić jakość świadczonych usług medycznych. Ponadto podwyższamy i poszerzamy poziom infrastruktury technicznej, by szpital stał się nowoczesny, bezpieczny i komfortowy. Wszystkie te działania mają na celu szybką, kompleksową, staranną i nowoczesną diagnostykę oraz zapewnienie procesu leczenia na jak najwyższym poziomie.

  • Lekarze uzyskują kolejne, wąskie specjalizacje, uczestniczą w sympozjach, w tym często za granicą,
  • Pielęgniarki dostosowują swoje wykształcenie do wymogów unijnych,
  • Personel laboratorium to wyłącznie absolwenci szkół wyższych,
  • Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej, a więc Pracowni Tomografii Komputerowej, Rezonansu Magnetycznego, Rentgenowskiej uzyskuje znakomite wyniki pracy, doceniane w innych ośrodkach,
  • Nad zdrowiem psychicznym małych pacjentów oraz ich opiekunów czuwają psycholodzy,
  • Duchowego wsparcia udziela szpitalny kapelan,
  • "Biały personel" wspomagany jest przez pracowników administracji, stale podnoszących swoje kwalifikacje,
  • Dyrektor wraz z zespołem zarządzającym opracowuje projekty rozwojowe w celu pozyskania funduszy unijnych na poprawę infrastruktury szpitala,

Każdy zdrowy, radosny i spokojny pacjent, ufający nam opiekun - to nasz sukces.

poznaj nas

Aktualności i informacje dla pacjentów

Rejestracja internetowa do Poradni specjalistycznych

07.01.2016

Informujemy o uruchomieniu rejestracji internetowej do Poradni specjalystycznych Aby skorzystać z...

więcej