Chorzowskie centrum pediatrii i onkologii im. dr. Edwarda Hankego

Informuje, że projekt

Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

przy Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii

Współfinansowany był przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

Programu Infrastruktura i Środowisko

2017

Chorzowskie Centrum Pediatrii
i Onkologii im. dr Edwarda Hankego
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich
pn: Budowa lądowiska wyniesionego dla śmigłowców ratowniczych
wraz z niezbędną infrastrukturą  oraz zakup wyposażenia SOR-u
na potrzeby ChCPiO im. dr Edwarda Hankego,
przy ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie

Celem projektu jest
Doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego (ze szczególnym uwzględnienie stanowisk intensywnej terapii) oraz przeprowadzenie prac w zakresie budowy lądowiska  wyniesionego całodobowego  wraz z niezbędną infrastrukturą w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności SOR
Dofinansowanie projektu z UE:
Wartość projektu: 8.166.686,74 zł.
Dofinansowanie (EFRR 85%): 6.192.527,52 zł.