Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii
im. dr Edwarda Hankego
ul. Władysława Truchana 7

41-500 Chorzów
REGON: 271503449
NIP: 6271937704
KRS: 0000126271e-mail: sekretariat@chcpio.pl
tel.: 32/34 90 000, fax: 32/24 15 529

Chorzów, ul.Truchana 7

Oddział Hematologii

Oddział Hematologii

Oddział Chirurgii

Oddział Chirurgii

14 + 4 =

Font Resize