Zamówienia publiczne:

PNU/6/2017 Przetarg nieograniczony na „Budowę lądowiska wyniesionego dla śmigłowców” o wartości szacunkowej poniżej 5.225.000 euro
PNU/13/2017 Przetarg nieograniczony na „Robotę budowlaną – przebudowa oddziału niemowlęcego i patologii noworodka (3)” o wartości szacunkowej poniżej 5.225.000 euro
PN/2/2017 Przetarg nieograniczony na „Dostawę doposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego” o wartości szacunkowej powyżej 209.000 euro
PNU/22/2017 Przetarg nieograniczony na „Dostawę leków do apteki szpitalnej (6)” o wartości szacunkowej poniżej 209.000 euro
PNU/24/2017 Przetarg nieograniczony na ” Dzierżawę wirówki do posiadanej przez Zamawiającego mikrometody kolumnowej (2) ” o wartości szacunkowej poniżej 209.000 euro
PNU/23/2017 Przetarg nieograniczony na „Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku (4) ” o wartości szacunkowej poniżej 209.000 euro
PN/4/2017 Przetarg nieograniczony na „Dostawę leków do apteki szpitalnej” o wartości szacunkowej powyżej 209.000 euro
PNU/25/2017 Przetarg nieograniczony na „Dostawę środków dezynfekcyjnych (3)” o wartości szacunkowej poniżej 209.000 euro
PN/5/2017 Przetarg nieograniczony na „Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku” o wartości szacunkowej powyżej 209.000 euro
PNU/26/2017 Przetarg nieograniczony na „Dostawę odczynników chemicznych wraz z akcesoriami (4)” o wartości szacunkowej poniżej 209.000 euro
PNU/27/2017 Przetarg nieograniczony na „Dostawę artykułów gospodarczych i higienicznych” o wartości szacunkowej poniżej 209.000 euro
PNU/28/2017 Przetarg nieograniczony na „Dostawę respiratora i kardiomonitorów” o wartości szacunkowej poniżej 209.000 euro
PNU/29/2017 Przetarg nieograniczony na „Dostawę aparatu do znieczulenia pracującego w środowisku MRI” o wartości szacunkowej poniżej 209.000 euro
PNU/30/2017 Przetarg nieograniczony na „Usługę serwisową nad dyspenserem Althea” o wartości szacunkowej poniżej 209.000 euro
PNU/31/2017 Przetarg nieograniczony na „Usługę cateringu – przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów szpitala z uwzględnieniem diet i kaloryczności” o wartości szacunkowej poniżej 209.000 euro
PNU/32/2017 Przetarg nieograniczony na „Dostawę środków kontrastowych” o wartości szacunkowej poniżej 209.000 euro
PNU/33/2017 Przetarg nieograniczony na „Dostawę artykułów gospodarczych i higienicznych (2)” o wartości szacunkowej poniżej 209.000 euro
PNU/34/2017 Przetarg nieograniczony na „Dostawę aparatu do znieczulenia pracującego w środowisku MRI (2)” o wartości szacunkowej poniżej 209.000 euro
PNU/35/2017 Przetarg nieograniczony na „Dostawę leków do apteki szpitalnej (2)” o wartości szacunkowej poniżej 209.000 euro
PNU/36/2017 Przetarg nieograniczony na „Dostawę samochodu specjalnego sanitarnego (ambulansu typu c)” o wartości szacunkowej poniżej 209.000 euro
PNU/37/2017 Przetarg nieograniczony na „Dostawę odczynników chemicznych wraz z akcesoriami do analizatora parametrów krytycznych ABL 90 Flex Plus” o wartości szacunkowej poniżej 209.000 euro
WRU/1/2017 Zamówienie z wolnej ręki na ?Roboty podobne do przebudowy oddziału niemowlęcego i patologii noworodka (3)? o wartości szacunkowej poniżej 5.225.000 euro
PNU/38/2017  Przetarg nieograniczony na „Dostawę środków kontrastowych (2)” o wartości szacunkowej poniżej 209.000 euro
Plan zamówień publicznych na 2017

 

Kontakt w sprawie zamówień publicznych:

 tel. 32 34 90 141

Font Resize