Oddział Neurologii Dziecięcej

Zakres działania

Oddział prowadzi diagnostykę i leczenie dzieci w wieku od 1 miesiąca do 18 roku życia w zakresie wszystkich schorzeń układu nerwowego w tym:

 • padaczki, zwłaszcza lekoopornej
 • bólów głowy
 • skórno-nerwowych
 • demielinizacyjnych (w tym SM)
 • chorób infekcyjnych układu nerwowego (w tym neuroboreliozy)
 • mózgowego porażenia dziecięcego
 • zaburzeń neurorozwojowych
 • chorób nerwowo-mięśniowych
 • chorób neurometabolicznych
 • encefalopatii postępujących
 • chorób naczyniowych (udary)
 • wad wrodzonych
 • guzów mózgu (diagnostyka)

Dzieci z padaczką lekooporną, które trafiają do naszego Oddziału mają w zależności od potrzeb przeprowadzaną pełną diagnostykę metaboliczną, elektrofizjologiczną oraz obrazową (MRI, PET-CT). Umożliwia to kwalifikację do właściwej formy leczenia: farmakologicznego- zgodnie z najnowszą wiedzą, neurochirurgicznego w ścisłej współpracy z Kliniką Neurochirurgii GCZD w Katowicach.

W oddziale prowadzimy też (po precyzyjnym ustaleniu wskazań i wykluczeniu przeciwwskazań) leczenie dietą ketogenną. Aktualnie posiadamy w tej dziedzinie największe doświadczenie w Polsce i jesteśmy postrzegani jako ośrodek wiodący- prowadzimy kursy i szkolenia dla innych Klinik i Oddziałów. Opracowaliśmy protokół leczenia dietą ketogenną, który stosowany jest także w innych ośrodkach.

W Oddziale prowadzony jest refundowany przez NFZ program leczenia immunomodulacyjnego pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Dzieci kwalifikowane są do niego po spełnieniu wymaganych kryteriów.

Oddział dysponuje szerokim zapleczem diagnostycznym na terenie szpitala:
Pracownia EEG: wykonywane są w niej badania EEG w czuwaniu i śnie spontanicznym u dzieci w każdym wieku na wysokiej klasy aparacie EEG.
Pracownia video-EEG: wykonywane są w niej badania EEG z równoczesną rejestracją wideo we śnie i w czuwaniu dzieci w każdym wieku, szczególnie przydatne w diagnostyce napadów padaczkowych i ich różnicowaniu z napadami o podłożu niepadaczkowym.
Dysponujemy tez aparatem Holter EEG, który umożliwia w wybranych przypadkach wykonywanie wielogodzinnych (do 24 godzin) zapisów EEG.
Pracownia USG: na wysokiej klasy sprzęcie wykonywane są badania przezciemiączkowe głowy u niemowląt a także badania dopplerowskie dużych tętnic zewnątrzmózgowych.
Pracownia TK: wykonywane są w niej badania radiologiczne zwłaszcza u dzieci po urazach głowy.
Pracownia MRI: wykonywane są w niej badania obrazowe układu nerwowego we wszystkich schorzeniach układu nerwowego zgodnie ze wskazaniami klinicznymi,
Pracownia PET/CT: wykonywane są w niej badania z zakresu medycyny nuklearnej z użyciem radioizotopu FDG u dzieci z padaczką lekooporna kwalifikowanych do leczenia neurochirurgicznego.

Ponadto Oddział współpracuje z pracownią EMG, gdzie wykonywane są badania u dzieci z podejrzeniem chorób nerwów i mięśni.

Jeśli zachodzi taka potrzeba, dzieci leczone w Oddziale są rehabilitowane przez doświadczonych fizjoterapeutów.
W procesie diagnostyki i opieki nad dzieckiem bierze udział psycholog kliniczny.
W leczenie dzieci, zwłaszcza dietą ketogenną zaangażowany jest także dietetyk.

Kontakt z nami:

Ordynator 32 34 90 027
Asystenci  32 34 90 085
Pielęgniarka koordynująca  32 34 90 020
Sekretariat  32 34 90 150

Położenie Oddziału:

Oddział: Wejście B, I piętro
Dyżurki lekarskie: IV piętro

Poznaj historie naszych pacjentów !

Wspomóż nas


Stowarzyszenie na Rzecz Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii im. dra E.Hankego "Serce Dla Dziecka"

pomóż naszym dzieciom

Przyjęcia


 • Warunkiem przyjęcia do Oddziału Neurologii jest skierowanie przez lekarza (z wyjątkiem stanów nagłych!)
 • Termin przyjęcia należy ustalić osobiście dostrczając skierowanie lub telefonicznie (wtedy do 2 tygodni skierowanie musi być dostarczone np. pocztą).
 • W dniu przyjęcia zgłosić się na Izbę Przyjęć o godzinie 7.00. (pacjent z rodzicem lub opiekunem prawnym).
 • Dziecko musi być zdrowe (bez kataru, kaszlu, gorączki, biegunki, wymiotów, itp.) – znieczulenie ogólne do badań możliwe w odstępie 3 tygodnie po infekcji dróg oddechowych leczonej antybiotykiem.
 • W przypadku objęcia opieką endokrynologa, neurochirurga, kardiologa – konieczna zgoda na wykonanie badania rezonansu magnetycznego oraz znieczulenie ogólne (opinia na piśmie).
 • Dziecko musi być na czczo (tzn. bez jedzenia i picia także wody), w przypadku dzieci starszych od wieczora poprzedniego dnia, w przypadku niemowląt ostatni posiłek do godz. 5.00 rano w dniu przyjęcia.
 • W dniu przyjęcia nie podawać porannej dawki leków p/padaczkowych. Poprzedniego dnia leki podać zgodnie z dotychczasowymi zaleceniami. Pozostałe leki podać z małą ilością wody do godz. 5.00.
 • Konieczne dokumenty: Książeczka Zdrowia Dziecka, karta chipowa, KSEROKOPIĘ DOTYCHCZASOWEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ (wypisy, opinie psychologa, logopedy, psychiatry – do pozostawienia w dokumentacji szpitalnej), zdjęcia tomografii, rezonansu magnetycznego, dokument świadczący o ubezpieczeniu.
 • Rzeczy potrzebne: piżama, kapcie, zmiana bielizny, ręcznik, mydło (najlepiej w płynie), szczoteczka, pasta do zębów, talerzyk, kubek.
 • Dziecko ma zapewnione 3 posiłki. Dodatkowe jedzenie dla dzieci wyłącznie w małych porcjach (soczki w małych kartonikach lub butelkach, małe jogurty, umyte owoce).
 • Koniecznie zdjąć całą biżuterię (w tym wszystkie kolczyki). Zmyć makijaż.
 • Konieczne założenie przed wejściem zmiennego lub ochronnego obuwia (do kupienia w automacie przy wejściu).
 • Zalecane jest, aby na sali z dzieckiem przebywała w tym samym czasie tylko jedna osoba dorosła (bezwzględnie zdrowa!). Dzieci do lat 14, nie będące pacjentami, nie powinny przebywać na Oddziale.
 • Personel oddziału nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub zniszczenie cennych przedmiotów przyniesionych przez pacjentów (telefony komórkowe, biżuteria, laptopy, itp.).
 • W trakcie pobytu na oddziale rodzice proszeni są o stosowanie się do Regulaminu Oddziału Neurologii Dziecięcej.
 • W razie jakichkolwiek zmian (np. choroba dziecka) prosimy o kontakt pod nr 32 349 00 85 (w tygodniu, w godz. 11.00-15.00).

Zarządzający Oddziałem

dr n. med. Magdalena Dudzińska
specjalista Neurologii Dziecięcej

Kadra lekarska oddziału

 • lek. med. Elżbieta Piasecka-Frąc specjalista Neurologii Dziecięcej
 • lek. med. Teresa Kleist specjalista Neurologii Dziecięcej
 • lek. med. Danuta Stettner specjalista Neurologii Dziecięcej
 • lek. med. Marcin Chyra specjalista Pediatra

Zespół

 • Joanna Kurpisz Pielęgniarka Koordynująca, tel. 32 34 90 020
 • mgr Lidia Gębicka Psycholog Kliniczny
 • Celina Kempa Dietetyk
Font Resize