Osiągnięcia naukowe

Zespół lekarzy specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej, medycyny nuklearnej oraz rezydentów ustawicznie podnosi swoje kwalifikacje biorąc czynny udział w licznych podyplomowych specjalistycznych kursach, konferencjach regionalnych, sympozjach i Zjazdach polskich, europejskich i światowych towarzystw naukowych. Kadra sukcesywnie podnosi swoje kwalifikacje, poszerza spektrum umiejętności zawodowych, zdobywa nowe certyfikaty i specjalizacje.

Kierownik Pracowni dr n.med. Katarzyna Lipka jest autorem i współautorem bardzo wielu wykładów na zaproszenie na prestiżowych w kraju konferencjach, kursach i Zjazdach. Jest również autorem i współautorem licznych doniesień zjazdowych i publikacji oraz współautorem podręcznika wydanego w 2017r. przez PZWL ,, Diagnostyka Obrazowa w Pediatrii” pod redakcją prof. E.Jurkiewicz, autorem rozdziałów:

– Diagnostyka obrazowania histiocytozy
– Diagnostyka obrazowa chłonniaków
– Diagnostyka obrazowa białaczek
– Normy i warianty oraz wady układu kostnego
– Krzywica

Zespół lekarzy uczestniczy w opracowywaniu ciekawych wystąpień na konferencjach i zjazdach oraz publikuje w piśmiennictwie medycznym.

Zespół lekarski Pracowni Diagnostyki Obrazowej i Izotopowej ściśle współpracuje z klinicystami wszystkich Oddziałów Szpitala.
W celu zapewnienia najwyższego poziomu diagnostycznego Pracownia od lat współpracuje z wiodącymi ośrodkami radiologii i diagnostyki obrazowej oraz medycyny nuklearnej.

Dr n.med. Katarzyna Lipka i dr n.med. Marek Boba w roku 2017 otrzymali unikatowy w środowisku radiologicznym certyfikat umiejętności w zakresie radiologii pediatrycznej. W czasie Jubileuszowej Konferencji 60 -lecia Oddziału Śląskiego PLTR -Wisła, maj 2015 – dr Katarzyna Lipka została wyróżniona odznaką i dyplomem za wieloletni wkład i zaangażowanie w rozwój Radiologii Śląskiej.

Czym możemy się pochwalić na niwie naukowo-dydaktycznej:

Wykłady na zaproszenie na ogólnopolskich wydarzeniach naukowych pod patronatem
Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

Doniesienia i wystąpienia na Zjazdach i konferencjach ogólnopolskich oraz wykłady na konferencjach regionalnych PLTR i PTFM

Wykłady dydaktyczne na ogólnopolskich
kursach radiologicznych

Publikacje:

Chondrosarcoma of the thoracic spine – a case study of a rare localization of the tumor in 62 year-old woman.
Wojciech Sraga, Jan Głowacki, Jolanta Myga-Porosiło, Rałał Kachel, Stanisław Skrzelewski, Katarzyna Lipka
Polish Journal of Radiology 2003; 68(2): 90-92 :: ID: 12117

Total transient occlusion of internal carotid artery as a cause of ischaemic brain stoke in a 16 year old boy
K. Lipka, M. Dudzińska, B. Pacut-Sołtyk, D. Stettner
Polish Journal of Radiol 2004; 69(1): 194-195 :: ID: 12049

Myositis ossificans with massive calcifications located in muscles of pelvic girdle as a complication of severe sepsis in a 5 year old boy.
B.Pacut-Sołtyk, K.Lipka, M.Dudzińska, D.Stettner
Polish Journal of Radiology 2004; 69(1):193-193 ID: 239027

Obrazy tomografii rezonansu magnetycznego wybranych chorób neurometabolicznych – trudności diagnostyczne
Lipka K, Kozinska-Marek E, Eksner B, Dudzińska M, Stettner D
Polish Journal of Radiology; ISSN 1733-134X; v. 71(3); p. 148-149; 2006

Deciding role of the MR and TC head examinations in 15 years old patient with hard and difficult diagnostic course of sphenoiditis
Lipka, K.; Kozinska-Marek, E.; Pacut, B.; Boba, M.; Georgiew-Nadziakiewicz, S.; Dudzinska, M.; Stettner, D
Polish Journal of Radiology; ISSN 1733-134X; v. 71(3); p. 146-147; 2006

Pediatr Nephrology. 2008 Oct;23(10):1895-6. doi: 10.1007/s00467-008-0821-2. Epub 2008 Apr 30.

Successfully treated bilateral xanthogranulomatous pyelonephritis in a child.
Hyla-Klekot L, Paradysz A, Kucharska G, Lipka K, Zajęcki W.

Presence of  – unidentified bright objects – in MRI scans in children with diagnosed neurofibromatosis type 1 .
D.Stettner, M.Dudzińska, K.Lipka ;
European Journal of Paediatric Neurology, May 2008

Importance of radiological diagnostics of Horner’s syndrome
as early manifestation of complicated inflammatory disease of sphenoid sinus
K. Lipka, S. Georgiew-Nadziakiewicz
Polish Journal of Radiol 2010; 75(1): 250-250 :: ID: 881020

Selected cases of neurometabolic disorders – diagnostic difficulties
K. Lipka, S. Georgiew-Nadziakiewicz
Polish Journal of Radiol 2010; 75(1): 250-250 :: ID: 881019

Zastosowanie FDG PET/CT w kwalifikacji dzieci z padaczką lekooporną do leczenia neurochirurgicznego
M.Chyra, M.Mandera, M.Dudzińska, M.Mikanik-Klemens
Neurologia dziecięca Vol. 25/2016, nr 50

Pediatria Polska, Elsevier
Volume 91/2016, Pages 399-514
Ostre ogniskowe bakteryjne zapalenie nerek u dzieci (AFBN) jako proces wyprzedzający tworzenie się ropni nerek
Robert Szylo, Lidia Hyla-Klekot, Katarzyna Lipka, Tomasz Koszutski

Pediatria Polska, Elsevier
Volume 92/2017, Pages 457-461
Button battery ingestion as a life threatening condition in pediatric practice
Marek Boba, Katarzyna Lipka, Małgorzata Partyka, Joanna Majzel, Ewa Gacka

Istotny jest udział całego zespołu Pracowni Diagnostyki Obrazowej I Izotopowej w badaniach klinicznych dotyczących diagnostyki z użyciem PET-CT oceniających skuteczność terapii chorób limfoproliferacyjnych.

Font Resize