Chorzowskie centrum pediatrii i onkologii im. dr. Edwarda Hankego

Niemowlęcy i Patologii Noworodka tel. 32/34 90 071

Ordynator: dr n. med. Regina Ulfig-Maślanka

Koordynator (tel. 32/34 90 035)
dr n. med. Regina Ulfig - Maślanka

Prowadzi kompleksową działalność diagnostyczną i leczniczą noworodków, niemowląt oraz dzieci do 3 roku życia.

Diagnozujemy i leczymy niemowlęta w zakresie:

 • dróg oddechowych
 • ostrych i przewlekłych stanów zapalnych przewodu pokarmowego:
  - biegunek ostrych i przewlekłych
  - diagnostyki zaparć i refluksu żołądkowo-przełykowego
  - niedoboru masy ciała
 • układu moczowego
  - infekcji dróg moczowych
 • układu nerwowego
  - zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych

Diagnozujemy i leczymy noworodki przekazane z oddziału Intensywnej Terapii z powodu:

 • słabego przyrostu masy ciała
 • infekcji okresu okołoporodowego
 • przewlekłej żółtaczki

Wspieramy rodziców w zakresie karmienia swoich dzieci.
Posiadamy 19 miejsc dla matki z dzieckiem w pokojach 1 i 2 osobowych

 

KADRA
Asystenci: (tel. 32/34 90 022)
lek. Beata Jakubczak - Latusek
lek. Urszula Świeboda
lek. Anna Gałązka
lek. Anna Stencel-Kuźniacka
lek. Anna Pukas-Bochenek
lek. Anna Pamuła

Pielęgniarka koordynująca: (tel. 32/34 90 074)
Alicja Ganzera