Chorzowskie centrum pediatrii i onkologii im. dr. Edwarda Hankego

Pediatryczny dla Dzieci Starszych tel. 32/34 90 081

lek. med. Maria Kampa-Gałązka

Ordynator (tel. 32/34 90 153)
lek. Maria Kampa - Gałązka

W oddziale prowadzona jest diagnostyka i leczenie zachowawcze chorób:

  • układu oddechowego
  • układu krążenia
  • układu pokarmowego
  • układu wydalniczego
  • układu wydzielania wewnętrznego skóry
  • z zakresu chorób metabolicznych
  • z zakresu toksykologii

 

KADRA
Asystenci: (tel. 32/34 90 082)
lek. Katarzyna Karwicka
lek.  Robert Szylo
lek Elżbieta Cop

Pielęgniarka koordynująca: (tel. 32/34 90 084)
mgr Beata Jańczyk