Chorzowskie centrum pediatrii i onkologii im. dr. Edwarda Hankego

oddział Alergologii i Immunologii Dziecięcej tel. 32/34 90 168

Ordynator: dr n. med. Magdalena Sąda-Cieślar

Ordynator (tel. 32/34 90 044)
dr n. med. Magdalena Sąda - Cieślar

Jedyny w województwie oddział szpitalny o profilu alergologicznymi. Na oddziale pracują pediatrzy, specjaliści alergologii i pulmonologii.

 

Specjalizuje się w leczeniu i diagnostyce:

  • astmy oskrzelowej,
  • całorocznych oraz sezonowych alergicznych nieżytów nosa i spojówek, 
  • pokrzywek,
  • alergii i nietolerancji pokarmowych
  • atopowego zapalenia skóry.
  • alergii na leki

Wyposażony w specjalistyczny sprzęt pomagający w diagnozowaniu i leczeniu

KADRA
Asystenci: (tel. 32/34 90 083
dr n. med. Zofia Buszman
lek. Ewa Szyguła - Kotala
lek. Anna Stencel-Kuźniacka

Pielęgniarka koordynująca: (tel. 32/34 90 128)
mgr Beata Surma