Chorzowskie centrum pediatrii i onkologii im. dr. Edwarda Hankego

Szpitalny Oddział Ratunkowy tel. 32/34 71 223 lub 224

Lekarz koordynator  Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

dr n. med. Karmen Czernia-Pokrywka

 

Pielęgniarka koordynująca

Anna Sternik

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy to oddział udzielający natychmiastowej, wczesnej pomocy szpitalnej wszystkim pacjentom w stanie nagłego pogorszenia zdrowia i/lub bezpośredniego zagrożenia życia.

Na oddziale udzielane są świadczenia opieki zdrowotnej polegające na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych.

Oddział spełnia wszystkie wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego oraz korzysta z całego zaplecza diagnostycznego szpitala. Oddział współpracuje z innymi oddziałami Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii.

 

Mając na uwadze zadowolenie pacjentów ze świadczonych usług oraz w trosce o ich czas informujemy, że dzieci niebędące w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia powinny zgłaszać się do Poradnii Lekarza Rodzinnego, a poza godzinami pracy POZ do lekarza nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.