Chorzowskie centrum pediatrii i onkologii im. dr. Edwarda Hankego

Oddział Intensywnej Terapii dla Dzieci

Telefon:    

721 806 517  - lekarze

32/34 90 070 - pielęgniarki

32/34 90 053 - lekarze

32/34 90 055 - ordynator

ZESPÓŁ WYJAZDOWY NEONATOLOGICZNY - KARETKA "N"

Telefon:    

606 942 073

32/34-90-072

ZESPÓŁ WYJAZDOWY TRANSPORT - KARETKA "T"

Telefon:    

697 701 912


ORDYNATOR

dr n. med. Piotr Marszołek (specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, pediatra)

Oddział jest jednym z najnowocześniejszych ośrodków w regionie. Naszymi pacjentami są wszystkie bardzo ciężko chore dzieci, będące w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, głównie chore noworodki, a przede wszystkim wcześniaki. Małym pacjentom zapewniamy ciągłe monitorowanie czynności życiowych, specjalistyczne zabiegi terapeutyczne oraz nowoczesną terapię lekową
i żywieniową. Dzieciom z niewydolnością oddechową oferujemy nowoczesne techniki wentylacji zastępczej przy użyciu respiratorów.

Posiadamy wysoko wykwalifikowany, doświadczony personel lekarski i pielęgniarski, dysponujący nowoczesną wiedzą oraz urządzenia najwyższej jakości, niezbędne do ratowania życia dzieci - respiratory, inkubatory, pompy infuzyjne, urządzenia monitorujące funkcje życiowe, przyłóżkowy aparat rentgenowski, defibrylator oraz aparat do prowadzenia ciągłych technik narkozastępczych.

Dysponujemy nowym Blokiem Operacyjnym - 4 nowe sale operacyjne - oraz oddziałem po gruntownej modernizacji - 8 stanowisk intensywnej terapii dla dzieci Oddział posiada także izolatki.

Współpracujemy z chirurgami, laryngologami, ortopedami i kardiochirurgami dziecięcymi.

Operujemy ostre schorzenia chirurgiczne (NEC, przepuklina oponowo-rdzeniowa) 

Przyjmujemy pacjentów do planowych zabiegów chirurgicznych (operacje wodogłowia,  przepuklin, naczyniaków, PEV, tracheotomii, PEG i wielu innych), onkologicznych i inwazyjnych torakochirurgicznych.

Zespół wyjazdowy "N" dysponuje karetką w pełni przygotowaną do transportu każdego noworodka wymagającego intensywnego nadzoru medycznego. Świadczy usługi zgodnie z kontraktem NFZ.

Zespół transportowy "T" dysponuje karetką w pełni przygotowaną do świadczenia usług transportowych zarówno dzieciom jak i dorosłym - przewóz sanitarny między szpitalami, z domu do szpitala, ze szpitala do domu. Jest wyposażona zgodnie z wymaganiami odpowiadającymi karetce R. Usługi transportowe są realizowane komercyjnie - po uprzednim uzgodnieniu.

Kadra lekarska:

lek. med. Artur Czarnecki (specjalista pediatrii)

dr n. med. Józef Danek (specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej, neonatologii, pediatra)

lek. med. Joanna Majzel ( specjalista anestezjologii i intensywnej terapii)

dr n. med. Marek Pawłowski (specjalista neonatolog, pediatra, radiolog)

lek. med. Jadwiga Siemek-Mitela (specjalista anestezjologii i intensywnej terapii)

lek. med. Paweł Wieczorek  (specjalista anestezjologii i intensywnej terapii)

lek. med. Magdalena Morys-Kroker (specjalista anestezjologii  i intensywnej terapii)

lek. med. Jarosław Gilewicz-Ziarko(specjalista anestezjologii i intensywnej terapii)

 

Pielęgniarka Koordynująca:

mgr Irena Sikorska