Chorzowskie centrum pediatrii i onkologii im. dr. Edwarda Hankego

Poradnia Otolaryngologiczna Dla Dzieci

W poradni otolaryngologicznej pracują specjaliści laryngolodzy dziecięcy. Leczenie chorób uszu, gardła, krtani i nosa kontynuowane jest- w razie potrzeby - na oddziale.

Poszerzona diagnostyka laryngologiczna związana z oceną słyszenia prowadzona jest w pracowni audiologicznej.