Chorzowskie centrum pediatrii i onkologii im. dr. Edwarda Hankego

Poradnia Chirurgiczna Dla Dzieci

Konsultuje dzieci z wadami wrodzonymi, urazami i wszystkimi schorzeniami chirurgicznymi wieku dziecięcego m. in. chorobami przewodu pokarmowego, moczowo - płciowego, narządu ruchu i skóry. Dzieci z urazami, złamaniami i innymi ostrymi schorzeniami chirurgicznymi przyjmowane są także bez skierowania.