Chorzowskie centrum pediatrii i onkologii im. dr. Edwarda Hankego

Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci

Specjaliści neurolodzy dziecięcy współpracują z chirurgami, i rehabilitantem. Diagnozują i leczą pacjentów z padaczką, zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, bólami głowy, dzieci po operacji neurochirurgicznych i z innymi schorzeniami układu nerwowego.
Pacjenci wymagający skomplikowanego leczenia i badań są kierowani na oddział neurologiczny.