Chorzowskie centrum pediatrii i onkologii im. dr. Edwarda Hankego

Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii
im. dra Edwarda Hankego
41-500 Chorzów, ul. Truchana 7
tel.:32/34 90 000, fax:32/24 15 529
sekretariat@chcpio.pl

rzecznik@chcpio.pl

DYREKCJA

p.o. Dyrektor - lek.med. Jolanta Nowak
Z-ca Dyrektora ds Administracyjno - Technicznych - mgr Łukasz Maciejewski
Z-ca Dyrektora ds Pielęgniarstwa - mgr Monika Kukułka
Główna Księgowa - mgr Ewa Pustelnik

Sekretariat Dyrektora: 32/34 71 271

Główna Księgowa - 32/34 90 115

ADMINISTRACJA

Dział Finansowo - Księgowy: 32/34 90 112
Dział Spraw Osobowych: 32/34 90 120
Dział Zamówień Publicznych: 32/34 90 141
Dział Kontraktowania Świadczeń i Marketingu 32/34 90 176
Rzecznik Prasowy  32/34 90 176 tel. kom. 721 806 536 
Dział Statystyki i Dokumentacji Chorych: 32/34 90 107
Dział Kontroli Wewnętrznej: 32/34 90 148
Dział Techniczno - Gospodarczy: 32/34 90 038
Zaopatrzenie: 32/34 90 132