Chorzowskie centrum pediatrii i onkologii im. dr. Edwarda Hankego

Tomografia Komputerowa

Wyposażona jest w 40 - rzędowy spiralny tomograf komputerowy. Zatrudnieni są w niej specjaliści radiologii i diagnostyki obrazowej z bardzo dobrze wyszkolonym zespołem techników elektroradiologii.

Pracownia pełni codziennie całodobowe dyżury, co umożliwia - poza badaniami planowymi - wykonanie badań w trybie pilnym. Badania są wykonywane zarówno u dzieci jak i u dorosłych (również w znieczuleniu ogólnym) w szerokim zakresie (badania głowy, szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy mniejszej, kręgosłupa, kośćca, HRCT płuc, angio - TK).

Opiekunowie osób poniżej 16 roku życia mają obowiązek zgłoszenia się na badanie radiologiczne z książeczką zdrowia dziecka w celu odnotowania wykonania procedury radiologicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 luty 2011r. wraz z późniejszymi zmianami.

Przeciwwskazaniem do wykonania badania jest ciąża. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej przed wykonaniem badania z użyciem promieni rentgenowskich należy wykonać test ciążowy u dziewczynek i kobiet w okresie rozrodczym.

Korzystając z naszego doświadczenia oraz mając na uwadze Państwa wygodę proponujemy jeden z poniższych sposobów rejestracji:

1) Przesłanie skierowania wraz z numerem telefonu kontaktowego drogą mailową na adres: opisytk@chcpio.pl

2) Przesłanie skierowania wraz z numerem telefonu kontaktowego faxem na numer 32/34 90 127 lub do Sekretariatu Szpitala
32/24 15 529 z adnotacją "Do Pracowni Diagnostyki Obrazowej"

3) Zgłoszenie się ze skierowaniem i kartą NFZ (woj. śląskie) bezpośrednio do rejestracji Pracowni Diagnostyki Obrazowej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 (osobiście lub przez osobę trzecią)

4) Skontaktowanie się telefonicznie z Rejestracją Pracowni 32/ 34 90 194

 

Zachęcamy zwłaszcza do kontaktowania się z Pracownią Diagnostyki Obrazowej drogą mailową, która umożliwia zarówno zarejestrowanie się na badanie jak również uzyskanie informacji na temat możliwości odbioru wyniku.

W celu usprawnienia przebiegu badań TK proponujemy pobranie ankiety przed badaniem TK z naszej strony i zgłoszenie się w dniu badania do pracowni z wypełnioną ankietą.

Możliwy jest również odbiór wyniku badania przez upoważnioną przez pacjenta osobę (po przedstawieniu pisemnego upoważnienia).

Do badania Tomografii Komputerowej z kontrastem pacjent powinien zgłosić się:

 • ze skierowaniem, dowodem osobistym i kartą NFZ ( woj. śląskie)
 • z oznaczonym poziomem kreatyniny
 • 6 godzin przed badaniem nie jeść
 • 3 godziny przed badaniem nie pić
 • dostarczyć kserokopie dokumentacji medycznej (badania TK/MR/USG/RTG, wypisy) oraz płyty lub klisze z wcześniejszych badań

Do badania Tomografii Komputerowej jamy brzusznej, miednicy małej i nadnerczy pacjent powinien zgłosić się:

 • ze skierowaniem, dowodem osobistym i katrą NFZ ( woj. śląskie)
 • z oznaczonym poziomem kreatyniny
 • z 1 litrem wody mineralnej niegazowanej
 • 6 godzin przed badaniam nie jeść
 • 3 godziny przed badaniem nie pić
 • dostarczyć kserokopię dokumentacji medycznej (badania TK/MR/USG/RTG, wypisy ze szpitali) oraz płyty lub klisze z wcześniejszych badań

Do badania Tomografii Komputerowej bez podania środka kontrastowego pacjent powinien zgłosić się:

 • ze skierowaniem, dowodem osobistym i kartą NFZ (woj. śląskie)
 • dostarczyć kserokopopie dokumentacji medycznej (badania TK/MR/USG/RTG, wypisy) oraz płyty lub klisze z wcześniejszych badań

Waga pacjenta w Pracowni Tomografii Komputerowej nie może przekraczać 120 kg.