Chorzowskie centrum pediatrii i onkologii im. dr. Edwarda Hankego


Rezonans Magnetyczny

Wykonuje badania obrazowe zarówno dzieci jak i dorosłych. Diagnozuje ostre i przewlekłe schorzenia ośrodkowego układu nerwowego, szyi, jamy brzusznej, miednicy mniejszej, klatki piersiowej, układu kostno-stawowego. W pracowni MR istnieje możliwość wykonania badań w znieczuleniu ogólnym.

Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii jako jedyne w województwie posiada aparat do znieczulenia wraz z respiratorem, który może pracować przy rezonansie magnetycznym. Umożliwia on wykonywanie badań u pacjentów nieprzytomnych, u niemowląt i małych dzieci, które nie potrafią leżeć nieruchomo.

Korzystając z naszego doświadczenia oraz mając na uwadze Państwa wygodę proponujemy jeden z poniższych sposobów rejestracji:

1) Przesłanie skierowania wraz z numerem telefonu kontaktowego drogą mailową na adres: opisytk@chcpio.pl

2) Przesłanie skierowania wraz z numerem telefonu kontaktowego faxem na numer 32/ 34 90 127 lub do Sekretariatu Szpitala
32/ 24 15 529 z adnotacją "Do Pracowni Diagnostyki Obrazowej"

3) Zgłoszenie się ze skierowaniem i kartą NFZ (woj. śląskie) bezpośrednio do rejestracji Pracowni Diagnostyki Obrazowej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 (osobiście lub przez osobę trzecią)

4) Skontaktowanie się telefonicznie z Rejestracją Pracowni 32/ 34 90 194

 

Zachęcamy zwłaszcza do kontaktowania się z Pracownią Diagnostyki Obrazowej drogą mailową, która umożliwia zarówno zarejestrowanie się na badanie jak również uzyskanie informacji na temat możliwości odbioru wyniku.

W celu usprawnienia przebiegu badań MR proponujemy pobranie ankiety przed badaniem MR z naszej strony internetowej i zgłoszenie się w dniu badania do pracowni z wypełnioną ankietą.

Możliwy jest również odbiór wyniku badania przez upoważnioną przez pacjenta osobę (po przedstawieniu pisemnego upoważnienia).

Do badania Rezonansu Magnetycznego z kontrastem pacjent powinien zgłosić się:

 • ze skierowaniem, dowodem osobistym i kartą NFZ (woj. śląskie)
 • z oznaczonym poziomem kreatyniny
 • 3 godziny przed badaniem nie jeść
 • 3 godziny przed badaniem nie pić
 • dostarczyć kserokopie dokumentacji medycznej (badania TK/MR/USG/RTG, wypisy) oraz płyty lub klisze z wcześniejszych badań

Do badania Rezonansu magnetycznego bez podania środka kontrastowego pacjent powinien zgłosić się:

 • ze skierowaniem, dowodem osobistym i kartą NFZ (woj. ślaskie)
 • dostarczyć kserokopie dokumentacji medycznej (badania TK/MR/USG/RTG, wypisy) oraz płyty lub klisze z wcześniejszych badań

 

Przeciwskazanie do wykonania badania MR są:

 • rozrusznik serca
 • kardiowerter
 • metalowe plyty/śruby/opiłki w ciele
 • implant ślimakowy

Pacjent posiadający by-passy, stenty, endoprotezy, zespolenia po operacjach musi posiadać zaświadczenie o braku przeciwskazań do wykonania badania MR.