Chorzowskie centrum pediatrii i onkologii im. dr. Edwarda Hankego

Rejestracja

Korzystając z wieloletniego doświadczenia oraz mając na uwadze dobro pacjenta proponujemy wybór jednego z poniższych sposobów rejestracji. Pomogą one uniknąć błędów w zapisie do odpowiedniej pracowni  (TK, MR) oraz w sposobie przygotowania pacjenta do badania.

 

W celu przeprowadzenia prawidłowego procesu rejestracji należy:

1) Przesłać skierowanie wraz z numerem telefonu kontaktowego drogą mailową na adres: opisytk@chcpio.pl

2) Przesłać skierowanie wraz z numerem telefonu kontaktowego faxem na numer 32/ 349 -01 -27 lub do Sekretariatu Szpitala
32/ 241-55-29 z adnotacją "Do Pracowni Diagnostyki Obrazowej".

3) Zgłosić się ze skierowaniem i kartą NFZ (woj. śląskie) bezpośrednio do rejestracji Pracowni Diagnostyki Obrazowej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 - 18:00 (osobiście lub przez osobę trzecią).

4) Skontaktować się telefonicznie z Rejestracją Pracowni 32/ 349-01-94.

 

Zachęcamy zwłaszcza do kontaktowania się z Pracownią Diagnostyki Obrazowej drogą mailową, która umożliwia zarówno zarejestrowanie się na badanie jak również uzyskanie informacji na temat możliwości odbioru wyniku.

 

W celu usprawnienia przebiegu badań TK i MR proponujemy pobranie ankiety przed badaniem TK i MR z naszej strony i zgłoszenie się w dniu badania do pracowni z wypełnioną ankietą.

 

Możliwy jest również odbiór wyniku badania przez upoważnioną przez pacjenta osobę (po przedstawieniu pisemnego upoważnienia).

 

Do pobrania: 

 

 

Pracownie TK, MR, RTG, USG mieszczą się w budynku 1, wejścia D i C.
Dojście do pracowni bramą główną szpitala od strony ul. Sienkiewicza.