Chorzowskie centrum pediatrii i onkologii im. dr. Edwarda Hankego

 


Kierownik Pracowni Diagnostyki Obrazowej i Izotopowej
dr n. med Katarzyna Lipka specjalista radiolog
                                       Zastępca Kierownika Pracowni                                            Koordynator pracowni izotopowych
                                    Diagnostyki Obrazowej i Izotopowej                                           lek. med. Jolanta Siewińska
                                            dr n. med. Marek Boba                                                     specjalista medycyny nuklearnej
                                             specjalista radiolog                                                         specjalista chorób wewnętrznych
                                                                                                          
Asystenci

lek. med. Ewa Kozińska - Marek                                                                                   lek. med. Małgorzata Mikanik - Klemens
specjalista radiolog                                                                                                               specjalista medycyny nuklearnej
                                                                                                                                                specjalista chorób wewnętrznych

lek. med. Barbara Pacut                                                                                                             lek. med. Barbara Widz-Hyla
specjalista radiolog                                                                                                                 specjalista medycyny nuklearnej
                                                                                                                                                    specjalista chorób wewnętrznych
lek. med. Sylwia Georgiew - Nadziakiewicz                     
specjalista radiolog                                                                                                                    dr n. med. Adam Macioszek
                                                                                                                                                    specjalista medycyny nuklearnej
lek. med. Bartosz Eksner                                                            
specjalista radiolog

lek. med. Łukasz Rosołowski
specjalista radiolog

lek. med. Aleksandra Kulczyk
specjalista radiolog

lek. med. Małgorzata Partyka
specjalista radiolog

lek. med Michał Czerny
specjalista radiolog

lek. med. Anna Sobierańska
rezydent

lek. med. Łukasz Zioła
rezydent

lek. med. Krzysztof Rurański
rezydent

lek. me. Jakub Surma
rezydent

lek. med. Agnieszka Kamieniecka
rezydent

lek. med Daria Augustyńska-Mutryn
rezydent


Zespół fizyków medycznych

mgr Aleksandra Etmańska - osoba koordynująca pracę zespołu fizyków medycznych

mgr Michał Rojewski - fizyk medyczny


Zespół techników

Andrzej Dziubek - osoba koordynująca pracę zespołu techników,                    Justyna Konarska - osoba koordynująca pracę zespołu
                                technik elektroradiolog                                                                   techników, technik elektroradiolog

Barbara Fert - technik elektroradiolog                                                                       Diana Szałkowska - technik elektroradiolog

Wojciech Łaba - technik elektroradiolog                                                                    Sabina Placzkowska - technik elektroradiolog

Danuta Majewska - technik elektroradiolog                                                              Anna Walczyk - technik elektroradiolog

Aneta Grzywińska - technik elektroradiolog                                                              Sławomir Kędzierski - technik elektroradiolog

Sebastian Plona - technik elektroradiolog

Elżbieta Niziołek - technik elekroradiolog

Joanna Michaś - technik elektroradiolog

Grzegorz Cudnik - technik elektroradiolog

Alicja Milota - technik elektroradiolog

Damian Bałabuch - technik elektroradiolog

Jacek Skupiński - technik elektroradiolog

Angelika Zając - technik elektroradiolog


Zespół pielęgniarski

Katarzyna Mularczyk - Pielęgniarka koordynująca

Elżbieta Mierzwa - pielęgniarka                                                               

Joanna Joniec - pielęgniarka  

Krystyna Ganzera - pielęgniarka

Małgorzata Łukaszczyk - pielęgniarka 


Zespół rejestratorek medycznych

Monika Kochmańska koordynator  pracy rejestracji Pracowni Diagnostyki Obrazowej i Izotopowej , koordynator pakietu onkologicznego,rejestratorka medyczna

Aleksandra Derbis zastępca koordynatora pracy zespołu rejestratorek, rejestratorka medyczna

Natalia Lindner - rejestratorka medyczna,  

Joanna Mierzwa -  rejestratorka medyczna

Agnieszka Kuziemska-  rejestratorka medyczna

Aniela Racka - rejestratorka medyczna                                    

Alicja Blaski - rejestratorka medyczna 

mgr.Natalia Malczewska - rejestratorka medyczna

Anna Styś - rejestratorka medyczna

Monika Karwat - rejestratorka medyczna

Joanna Mierzwa -  rejestratorka medyczna

Justyna Śmieszkol - rejestratorka medyczna

Anna Wyrwich- rejestratorka medyczna

Agnieszka Kuziemska-  rejestratorka medyczna