Chorzowskie centrum pediatrii i onkologii im. dr. Edwarda Hankego

Pracownia jest jednym z najnowocześniejszych w rejonie ośrodków diagnostyki obrazowej i izotopowej.

Wyposażenie pracowni stanowią nowoczesne aparaty diagnostyczne w tym: wielorzędowy tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny o indukcji pola 1,5 T, ultrasonografy, cyfrowy rentgen, przewoźny rentgen oraz aparaty PET - TK i SPECT.
W pracowni wykonuje się szerokie spektrum procedur diagnostycznych z zakresu wszystkich specjalności medycyny zarówno u dzieci jak i pacjentów dorosłych.

Pracownia jako jeden z nielicznych ośrodków wykonuje badania TK i MR w warunkach znieczulenia ogólnego.

W pracowni wykonywane są również procedury z zakresu radiologii zabiegowej (m.in. biopsje, drenaże, obliteracje) zarówno pod kontrolą USG jak i TK.

Personel pracowni stanowią lekarze specjaliści radiologii i diagnostyki obrazowej, lekarze specjaliści medycyny nuklearnej oraz grupa doświadczonych techników elektroradiologii. Lekarze radiolodzy biorą udział wspólnie ze specjalistami z zakresu medycyny nuklearnej w interpretacji badań PET - TK. Nadzór nad testami kontroli parametrów fizycznych urządzeń radiologicznych w Pracowni Diagnostyki Obrazowej i Izotopowej sprawuje zespół fizyków medycznych.

Personel stale podnosi swoje kwalifikacje biorąc czynny udział w kursach, sympozjach, konferencjach i kongresach radiologicznych.

Pracownia jest miejscem akredytowanym do prowadzenia specjalizacji z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej.