Chorzowskie centrum pediatrii i onkologii im. dr. Edwarda Hankego

Historia

Samodzielny byt tej jednej z najlepszych obecnie w regionie placówek lecznictwa zamkniętego należy liczyć od 1 stycznia 1964 roku. Wtedy to powstał mający charakter polikliniki dziecięcej samodzielny Miejski Szpital Dziecięcy im. Wita Hankego, liczył 195 łóżek.

Pierwszym dyrektorem był dr Witold Pytloch.

Od połowy 1996 roku rozpoczęto rozbudowę i przebudowę szpitala, podjęto także próby jego przeprofilowania. Ten proces można nazwać ciągłym. Od tamtego czasu unowocześniono nie tylko bryłę budynku, ale co w szpitalu ważniejsze - zdecydowanie podniesiono poziom zarówno leczenia jak i diagnostyki.

W szpitalu działa nowoczesna pracownia diagnostyki obrazowej a w niej jeden z kilku Rezonans Magnetyczny oraz Spiralny Tomograf Komputerowy oraz gabinety USG i RTG. Służą one również pacjentom innych szpitali i poradni z terenu województwa, zarówno dzieciom jak i dorosłym.

Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii jako jedyne w województwie posiada aparat do znieczulenia, który może pracować w rezonansie magnetycznym. Umożliwia on wykonywanie badań u pacjentów nieprzytomnych, u niemowląt i małych dzieci, które nie potrafią leżeć nieruchomo.

Na rozwój bazy diagnostycznej kładzie się duży nacisk z myślą o utworzeniu Regionalnego Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej, który byłby ośrodkiem badawczo-diagnostyczno-leczącym.

Od 1 stycznia 1997 roku Szpital Dziecięcy zarejestrowany zoostal przez wojewodę katowickiego jako samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Uzyskuje w ten sposób osobowość prawną i działa obecnie na zasadach konkurencyjności mogąc prowadzić działalność komercyjną.

To musiało także doprowadzić do uwidocznienia tych zmian w nazwie. Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. Dr Edwarda Hankego - tak teraz nazywa się dawny szpital dziecięcy.
Szpital posiada także zespół poradni specjalistycznych dla dzieci oraz nowoczesne Laboratorium Bakteriologiczne i Analityczno-Hematologiczne. Pracownie Audiometryczne, EEG i EKG a także Pracownia video EEG działają na rzecz pacjentów szpitala i poradni przyszpitalnych.

Obecnie Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii to nowocześnie wyposażony ośrodek, posiadający rozbudowaną bazę diagnostyczną oraz zatrudniający znakomity zespół lekarzy specjalistów. Brzmi to jak slogan, ale jak go nie użyć skoro po prostu tak jest.