Chorzowskie centrum pediatrii i onkologii im. dr. Edwarda Hankego

Zamówienia publiczne

PNU/6/2017 Przetarg nieograniczony na "Budowę lądowiska wyniesionego dla śmigłowców" o wartości szacunkowej poniżej 5.225.000 euro

PNU/13/2017 Przetarg nieograniczony na "Robotę budowlaną - przebudowa oddziału niemowlęcego i patologii noworodka (3)" o wartości szacunkowej poniżej 5.225.000 euro

PN/2/2017 Przetarg nieograniczony na "Dostawę doposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego" o wartości szacunkowej powyżej 209.000 euro

PNU/20/2017 Przetarg nieograniczony na " Dostawę odczynników oraz materiałów wraz z  dzierżawą analizatora koagulologicznego" o wartości szacunkowej poniżej 209.000 euro

PNU/22/2017 Przetarg nieograniczony na "Dostawę leków do apteki szpitalnej (6)" o wartości szacunkowej poniżej 209.000 euro

PN/3/2017 Przetarg nieograniczony na "Usługę serwisową nad SPECT/CT wraz ze stacjami opisowymi" o wartości szacunkowej powyżej 209.000 euro

PNU/24/2017 Przetarg nieograniczony na " Dzierżawę wirówki do posiadanej przez Zamawiającego mikrometody kolumnowej (2) " o wartości szacunkowej poniżej 209.000 euro

PNU/23/2017 Przetarg nieograniczony na "Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku (4) " o wartości szacunkowej poniżej 209.000 euro

PN/4/2017 Przetarg nieograniczony na "Dostawę leków do apteki szpitalnej" o wartości szacunkowej powyżej 209.000 euro

PNU/25/2017 Przetarg nieograniczony na "Dostawę środków dezynfekcyjnych (3)" o wartości szacunkowej poniżej 209.000 euro

PN/5/2017 Przetarg nieograniczony na "Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku" o wartości szacunkowej powyżej 209.000 euro

Plan zamówień publicznych