Chorzowskie centrum pediatrii i onkologii im. dr. Edwarda Hankego

Laboratoria

Laboratorium analityczne tel. 32/34 90 160

Posiada specjalistyczne pracownie: cytometrii przepływowej, białek specyficznych i cytochemii.


Laboratorium mikrobiologiczne tel. 32/34 90 166