Chorzowskie centrum pediatrii i onkologii im. dr. Edwarda Hankego

20 kwietnia 2017 roku do Chorzowskiego Centrum Pediatrii i  Onkologii została dostarczona sześcioosobowa komora hiperbaryczna, która zostanie zainstalowana w pomieszczeniach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla Dzieci. Będzie ona służyła pacjentom do leczenia między innymi częstych na Śląsku zatruć tlenkiem węgla.

Komora hiperbaryczna została dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Priorytet IX - Wzmacnianie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, działanie 9,1. infrastruktura ratownictwa medycznego.

23.03.2017

Plastyczne dzieła naszych małych pacjentów można podziwiać w szpitalnej kawiarence gdzie wisi ich ekspozycja. Dzieci robią je podczas spotkań z wolontariuszami, którzy systematycznie odwiedzają je na szpitalnych oddziałach. Dzisiaj wolontariusze - seniorzy z Chorzowskiej Strefy Wolontariatu robili z dziećmi hospitalizowanymi na oddziale okulistycznym wielkanocne kolorowanki. Za tydzień odwiedzą pacjentów na oddziale hematologii i onkologii.

22.03.2017

Blisko dwie godziny trwało dzisiejsze spotkanie p.o. dyr. Włodzimierza Kaczmary z przedstawicielami organizacji związkowych szpitala oraz Społecznego Komitetu Ratowania Chorzowskiej Pediatrii. Rozmawiano m. in. o bieżącej sytuacji finansowej szpitala, prawach pracowniczych w przypadku połączenia chorzowskich placówek medycznych, czy zintegrowaniu ich systemów informatycznych. Organizacje związkowe chciały zapoznać się z analizami finansowymi dotyczącymi zagrożeń dla połączonych podmiotów leczniczych by znaleźć odpowiedź na pytanie: czy fuzja jest konieczna i czy nie ma innych możliwości rozwiązania sytuacji w obliczu wejścia w życie nowej ustawy zmieniającej sposób finansowania podmiotów medycznych.

 

21.03.2017
Monika Kukułka, z-ca dyr. ds. pielęgniarstwa w Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii była przewodnikiem dyr. Włodzimierza Kaczmary po szpitalu. Dyrektor obejrzał m. in. nową przygotowaną do oddania część kompleksu: gabinety diagnostyczno-zabiegowe, poradnię otolaryngologiczną, neurologiczną, chirurgiczną oraz Pracownię Diagnostyki Obrazowej i Izotopowej, a także laboratorium analityczne. Druga część zwiedzania - oddziały szpitalne - już dziś.

17.03.2017
Nowy Dyrektor Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii Włodzimierz Kaczmara spotkał się dzisiaj z pracownikami dyrekcji i administracji szpitala. Rozmawiano m. in. o aspektach ekonomiczno-finansowych funkcjonowania szpitala, zasobach sprzętowych, pracy oddziałów i inwestycjach. - Jestem do Państwa dyspozycji, moje drzwi są zawsze otwarte - zapewniał załogę Włodzimierz Kaczmara.- Dla pacjentów jednak najważniejsze jest to, że szpital pracuje normalnie, zabiegi i terminy przyjęć do placówki odbywają się planowo.

 

16.03.2017r.
Pierwsza konferencja prasowa z udziałem nowego dyr. CHCPIO Włodzimierza Kaczmary, prezydenta Chorzowa i dyr. ZSM w Chorzowie już za nami.Dyr. Kaczmara zapewnił, żę będzie się starał tonować emocje i przedkładać zalety proponowanego połączenia chorzowskich placówek medycznych nad towarzyszące temu obawy.

Nowa strona

10.12.2010

Startujemy z nową stroną CHCPIO - zapraszamy wkrótce!

Aktualności

Rejestracja internetowa do Poradni specjalistycznych

07.01.2016

Informujemy o uruchomieniu rejestracji internetowej do Poradni specjalystycznych Aby skorzystać z e-rejestracji proszę wybrać poniższy link E-Rejestracja

21.10.2014

Informujemy,że 21 października 2014 r.w Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologiizostała uruchomiona centralna sterylizatornia Zapraszamy do współpracy więcej