Chorzowskie centrum pediatrii i onkologii im. dr. Edwarda Hankego

Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej tel. 32/34 90 042

e-mail : hematologia@chcpio.pl

 

Ordynator (tel. 32/34 90 075)
dr n. med. Mariola Woszczyk

Jest oddziałem pełnoprofilowym.

 • zaburzeniami krzepnięcia
 • niedokrwistościami
 • małopłytkowościami
 • zaburzeniami dotyczącymi krwinek  białych i skazami krwotocznymi

Najczęstsze nowotwory u dzieci to:

 • ostre białaczki limfatyczne
 • chłoniaki
 • nerczaki
 • neuroblastoma
 • guzy wątroby
 • guzy tkanek miękkich
 • guzy gonadalne
 • guzy kości
 • przewlekłe białaczki z zespołami mielodysplastycznymi

W naszym ośrodku dysponujemy TK, RM, USG, PET/CT, pracownie badań izotopowych z możliwością prowadzenia badań całodobowo w znieczuleniu ogólnym, co daje możliwość szybkiej i kompleksowej diagnostyki pacjentów z podejrzeniem choroby nowotworowej.

KADRA
Asystenci: (tel. 32/34 90 043)

lek. med. Irena Karpińska-Derda
lek. med. Teresa Piętka,
lek. med. Zuzanna Gamrot
lek. med. Aleksandra Kiermasz
lek. med. Magdalena Nykiel
lek. med. Justyna Urbańska-Rakus

 

Pielęgniarka koordynująca: (tel. 32/34 91 55) Lidia Leszczyna-Krupowies

Psycholog Kliniczny:
mgr Lidia Gębicka

Psycholog :
mgr Anna Lepiarz -Morańska