Chorzowskie centrum pediatrii i onkologii im. dr. Edwarda Hankego

Oddział Chirurgii z Ośrodkiem Chirurgii Małoinwazyjnej dla Dzieci tel. 32/34 90 011

Ordynator (tel. 32/34 90 015)
dr n. med. Andrzej Janicki

Na oddziale leczone są noworodki, niemowlęta i dzieci starsze.

Operuje się tu dzieci z:

  • wadami wrodzonymi,  
  • schorzeniami ostrymi i przewlekłymi z zakresu chirurgii wieku dziecięcego.

 

Zaopatruje się:

  • urazy,
  • oparzenia
  • złamania, stosując nowoczesne techniki leczenia.

 

Oddział współpracuje ze specjalistami z innych ośrodków, zwłaszcza w dziedzinie urologii i chirurgii onkologicznej. Oddział pełni codzienny, całodobowy ostry dyżur.

Oddział  wyposażony jest  również w laparoskop, dzięki czemu można czasem uniknąć rozległych zabiegów operacyjnych lub - dla wyjaśnienia wątpliwości, dokonać zwiadowczego badania nieinwazyjnego.

Profesor chirurg - urolog wykonuje tu - we współpracy z nefrologami diagnostyczne zabiegi cystoskopowe.

KADRA
Asystenci: (tel. 32/34 90 012)
lek. Dariusz Baszczowski
lek. Bartosz Broen
dr n. med. Marzenna Gubała-Kacała
dr n. med. Jadwiga Hawranek
lek. Ireneusz Kohut
dr n. med. Elżbieta Wierucka
lek. Witold Zając
lek. med. Joanna Przesławska
lek. med. Łukasz Dworniczak

Pielęgniarka koordynująca: (tel. 32/34 90 011)       
Grażyna Rogal