Chorzowskie centrum pediatrii i onkologii im. dr. Edwarda Hankego

INFORMACJA DLA PACJENTA O BADANIU PET-CT (Pozytonowa Tomografia Emisyjna)

Badanie PET-CT wykonywane jest przy pomocy tomografu PET-CT. Jest ono niebolesne, a podany dożylnie radioznacznik (18-fluorodeoxyglukoza) szybko się rozpada, więc narażenie pacjenta na promieniowanie jest niewielkie.

Badanie przeprowadza się przy użyciu skanera PET-CT. Pacjent w pozycji leżącej na łóżku skanera przesuwa się przez pierścień urządzenia. Budowa aparatu umożliwia wykonanie badania w ciągu kilkunastu minut.

Podczas badania nie wolno się ruszać.

18-fuorodeoxyglukoza gromadzi się w tkankach ciała w zależności od poziomu ich metabolizmu. Fizjologiczne gromadzenie radioznacznika obserwujemy w narządach o wysokim poziomie metabolizmu (mózg, szpik kostny, serce) lub narządach uczestniczących w wydalaniu (nerki, moczowody, pęcherz moczowy, jelito). W przypadku obecności stanu zapalnego także obserwuje się podwyższone gromadzenie FDG.

Głównym wskazaniem do badanie PET jest ocena rozległości zmian chorobowych w przebiegu procesu nowotworowego lub ocena zaburzeń ukrwienia mięśnia sercowego czy też lokalizacja zmian w mózgu w wybranych przypadkach. Badanie PET wykonuje się na podstawie skierowania wypełnionego przez lekarza, po weryfikacji wskazań przez lekarza Pracowni PET.

Przeciwwskazania: Jedynym przeciwwskazaniem do badania PET-CT jest ciąża. Dlatego prosimy pacjentki w wieku rozrodczym (tj. od pierwszej miesiączki do roku po ostatniej miesiączce) o wykonanie testu ciążowego (można zakupić w aptece) 1 dzień przed badaniem i pokazanie wyniku testu w pracowni w dniu badania. Poprosimy także o podpisanie oświadczenia, że pacjentka zgłaszająca się na badanie nie jest w ciąży. Niewielkie ograniczenie dla badania PET-CT stanowi karmienie piersią ? wskazana przerwa w karmieniu przez 24 godziny po podaniu radioznacznika.

Przygotowanie do badania PET: O ile nie otrzyma się innych zaleceń, na badanie PET-CT należy zgłosić się na czczo, zalecana co najmniej 4 godzinna przerwa od ostatniego posiłku. Przed badaniem nie wolno wykonywać wysiłku fizycznego ani napinać mięśni, gdyż mogłoby to spowodować nieczytelny obraz. Nie wolno palić papierosów ani pić kawy przez co najmniej 12 godzin przed badaniem. Nie wolno też spożywać słodkich płynów ani ssać cukierków czy gumy do żucia. Chorzy z cukrzycą powinni mieć unormowany poziom cukru.

W pracowni pielęgniarka podaje pacjentowi radioznacznik (18FDG) dożylnie i pacjent przez około 60 minut przebywa w poczekalni na leżąco. W tym czasie następuje wchłanianie radioznacznika do organizmu. Zabronione jest wykonywanie wysiłku fizycznego, napinanie mięśni, rozmawianie, denerwowanie się, spożywanie pokarmu.

Przed podaniem radioznacznika należy wypić 0,5 litra wody mineralnej niegazowanej. Kolejne 0,5 litra wody należy wypić w okresie wchłaniania radioznacznika. Bezpośrednio przed badaniem będzie można opróżnić pęcherz moczowy.

Badanie PET-CT wykonuje się w pozycji leżącej i polega ono na skanowaniu prawie całego ciała pacjenta. Dla dokładniejszej lokalizacji zmian chorobowych badanie uzupełnia się o tomografię komputerową.

Wynik badania wydany będzie po około 5 dniach roboczych w formie opisu i wydruku obrazu oraz płytki CD.

Uwagi: Dla uzyskania czytelnego obrazu PET istotne jest aby pacjent miał prawidłowy poziom glukozy we krwi, a chory na cukrzycę powinien mieć stabilną, wyrównaną glikemię. Lekarz Pracowni PET może zalecić podanie insuliny celem obniżenia poziomu glukozy we krwi przed badaniem. Przed badaniem nie wolno wykonywać wysiłku fizycznego ani napinać mięśni, gdyż mogłoby to spowodować nieczytelny obraz. Nie wolno palić papierosów ani pić kawy przez co najmniej 12 godzin przed badaniem. Nie wolno też spożywać słodkich płynów ani ssać cukierków czy gumy do żucia.

Wolno pić tylko wodę mineralną.

Po badaniu: Można udać się do domu. Należy pić dużo płynów, często myć ręce i przez kilka godzin unikać kontaktu z małymi dziećmi i kobietami w ciąży.