Chorzowskie centrum pediatrii i onkologii im. dr. Edwarda Hankego

 

Pracownie izotopowe mieszczą się w dolnej kondygnacji budynku 1, dojście od strony ul. Truchana.