Chorzowskie centrum pediatrii i onkologii im. dr. Edwarda Hankego

PET

Pobierz skierowanie na badanie i wypełnij na komputerze, lub ręcznie.

( Pobierz )

Rejestracja: 32 347 12 00, Kom. +48 697 704 067,  FAX 32 347 12 01