Chorzowskie centrum pediatrii i onkologii im. dr. Edwarda Hankego

Pracownie

Pracownia Video i Holter EEG tel. 32/34 90 020

( dużurka pielęgniarek oddziału neurologicznego dla dzieci)

Wykonuje badania EEG i video EEG czuwania i snu, u niemowląt i dzieci. Są one niezwykle cenne w diagnostyce różnicowej padaczki dziecięcej i padaczki lekoopornej.

Możliwe jest wykonanie badań kilkugodzinnych, w tym podczas snu nocnego (dla pacjentów oddziału neurologii ChCPiO). Natomiast Holter EEG umożliwia prowadzenie 24 godzinnego zapisu czynności mózgu. Badania wykonywane są na wysokiej klasy sprzęcie będącym na wyposażeniu nielicznych wysoko specjalistycznych placówek w regionie.

 

Pracownia audiologiczna tel. 32/34 90 090

Pracownia spirometrii tel. 32/34 90 090

Wykonuje się w niej testy wydolności oddechowej - głównie dla pacjentów oddziału alergologii i immunologii, poradni alergologicznej oraz (w razie potrzeby) dla pacjentów innych oddziałów.